LASTECHNIEK maart 2021

Oerdegelijk

Ook als je niet weet wanneer de brug gebouwd werd die op de cover staat: de robuustheid straalt ervan af. Het soort oerdegelijkheid dat hoort bij lang vervlogen tijden. Zeker als je kijkt naar het gietijzer waarvan de brug gemaakt is. Deze ‘Iron Bridge’ is al 242 jaar in gebruik! In het kader van het thema Duurzaamheid een veelzeggend beeld.

Bij het maken van dit themanummer ontdekten we dat het streven naar duurzaamheid binnen de metaalverwerkende industrie tot twee soorten oplossingen kan leiden. Enerzijds het ‘bouwen voor de eeuwigheid’, zoals de brug op de cover; anderzijds het ‘losmaakbaar bouwen’ met modulaire, herbruikbare componenten en materialen. Beide stromingen komen aan bod in deze editie. Daarbij lopen de begrippen ‘duurzaamheid’ en ‘circulariteit’ in elkaar over.

Het openingsartikel laat zien wat er nodig is voor de omslag van onze wegwerpmaatschappij naar een circulaire economie, en hoe je toch geld kunt blijven verdienen aan je product. De belangrijkste verandering is dat producten in een volledig circulaire economie worden beschouwd als een dienst. De klant betaalt voor gebruik en onderhoud ervan; vergelijk het met de tolheffing op de Iron Bridge. Dit is alleen mogelijk als producten of objecten niet alleen oerdegelijk worden gemaakt en goed worden onderhouden, maar als er ook voldoende mogelijkheden zijn tot herstel of het vervangen van onderdelen. Voor lasapparatuur zijn hierover eisen vastgelegd in een Europese Verordening.

Informatie over gebruikte materialen en het samenbrengen van vraag en aanbod is cruciaal om hergebruik van stalen componenten of complete constructies tot een succes te maken. Daar wordt op allerlei manieren en door allerlei instanties en bedrijven aan gewerkt. Ideeën zijn er volop.

Onlangs kwam in het nieuws dat de Nationale Bruggenbank is opgericht, een onafhankelijk platform van overheden voor overheden, waar vraag en aanbod van gebruikte bruggen samenkomen. Dit platform moet hergebruik van (stalen) bruggen voor alle overheden laagdrempelig en toegankelijk maken. Niet te verwarren met de reeds bestaande Bruggenbank, met precies dezelfde doelstelling, maar dan voor een bredere doelgroep.

De tijd zal ons leren welke initiatieven overeind blijven. Duurzaamheid duurt het langst!

Downloaden (PDF, 117KB)