Leid op voor vaardigheden van de toekomst

Technologische innovaties zorgen dat werk verandert en deze verandering gaat steeds sneller. De onderwijspraktijk sluit niet altijd goed aan op de vraag op de arbeidsmarkt. Onderzoeksbureau Panteia onderzocht in opdracht van FME en Metaalunie welke vaardigheden werknemers in de (metaal)techniek nodig hebben.

Proceskennis en technisch inzicht

Veel bedrijven zijn hun productieprocessen aan het automatiseren en de informatiestromen aan het digitaliseren. In dit proces krijgt de medewerker een andere, meer toezichthoudende rol, waar proceskennis en technisch inzicht belangrijker wordt. Een machine weet namelijk niet waarom iets goed of fout gaat; dat moet de mens bepalen.

Digitale vaardigheden

Tegelijkertijd zien we dat optica, sensoren en software steeds meer geïntegreerd worden in het productieproces. Medewerkers moeten met deze technologieën om kunnen gaan. Hoe stel je ze af? Hoe kunnen ze het best toegepast worden in de machines en producten? En wat kun je met de data die gegenereerd worden? Medewerkers moeten digitale vaardigheden hebben om deze technologieën te begrijpen en ermee te kunnen werken.

Communicatieve vaardigheden

Door de hiervoor geschetste technologische ontwikkelingen wordt het voor bedrijven mogelijk om aan veel unieke klantvragen te voldoen. De klantvraag staat centraler in het proces en medewerkers komen vaker in contact met de klant. Goede communicatieve vaardigheden (ook in het Engels) worden daardoor steeds belangrijker.

Beter inspelen op behoefte

De gevolgen van technologische ontwikkelingen op de benodigde vaardigheden op mbo-niveau zijn met dit onderzoek zichtbaar geworden. Het biedt handvatten om samen met het onderwijs aan de slag te gaan om beter in te spelen op de vragen van bedrijven in de (metaal)industrie, zowel voor het opleiden van jongeren, als voor het bij- en omscholen van personeel.

Lees hier het rapport van Panteia.