Werkgroep ‘Internet of Things Security’ opgericht

De populariteit van IoT leidt tot uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Afspraken hierover worden vastgelegd in normen. Om de belangen van Nederlandse organisaties te vertegenwoordigen, start NEN met de oprichting van een normcommissie over IoT. Belanghebbenden kunnen meepraten en zo bijdragen aan de verdere ontwikkeling van IoT standaarden door lid te worden van deze normcommissie.

Internet of Things

De verwachting is dat er in 2020 wereldwijd meer dan 25 miljard dingen via internet verbonden zullen zijn. Internet of Things (IoT) is het technologieconcept achter zeer diverse verbonden slimme dingen. Huidige IoT-toepassingen variëren van persoonlijke verzorging, domotica systemen, automotive industrie tot nutsbedrijven, smart farming, smart industrie en slimme steden. Door de toenemende populariteit van Internet of Things ontstaan er oplossingen die over de grenzen van sectoren en platformen heen werken.

Normcommissie

De normcommissie Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy houdt zich bezig met het vaststellen van nationale normen voor informatiebeveiliging en cryptografie. De normcommissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt commentaar vast over de internationale normen en Europese normen die in ontwikkeling zijn.
De Nederlandse werkgroep ‘IoT Security en Privacy’ stelt experts en belanghebbenden in staat om invloed uit te oefenen op de internationale standaarden die momenteel ontwikkeld worden in verschillende standaardisatiegroepen op Europees en mondiaal niveau, namelijk:
CEN/CLC/JTC 13 Cybersecurity and Data Protection
ISO/IEC JTC1 SC 41 Internet of Things and Related Technologies
ISO/IEC JTC1 SC 27/WG4 Security Control and Services
Op dit moment wordt gewerkt aan de thema’s product security; richtlijn voor security en privacy in Internet of Things (IoT) en IoT betrouwbaarheid.

Meepraten over de inhoud van IoT security normen

Wilt u als expert en/of belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Dan kunt u dit doen door lid te worden van normcommissie Informatiebeveiliging, Cyber Security en Privacy of normcommissie Internet of Things.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze werkgroep, IoT, Cyber Security en Privacy, of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met NEN, Kennis- & Informatiediensten, e-mail kid@nen.nl.