Ze zijn vaak klein en onopvallend, maar bramen kunnen toch flink wat schade aanrichten. Deze overblijfselen van de productie tasten steeds weer de kwaliteit aan en leiden zelfs tot het terugroepen van producten, terwijl dit kan worden voorkomen. Daar komen in veel sectoren in de industrie hoge eisen aan braamvrijheid, zuiverheid en oppervlakafwerking van onderdelen bij. DeburringEXPO, van 10 tot en met 12 oktober 2023 in Karlsruhe, Duitsland, toont oplossingen op het gebied van braamvrijheid.

Ondanks de betekenis voor de productkwaliteit, -functie en -veiligheid is het ontbramen een vaak onderschatte processtap bij de productie. En dat terwijl in op groei gerichte industriële sectoren, bijvoorbeeld bij onderdelen voor de op accu en brandsstofcel gebaseerde elektromobiliteit, hydraulica, sensor- en analysetechniek, de toeleveringsindustrie voor halfgeleiders, medische en farmaceutische techniek, alsook bij de installatie- en machinebouw, de eisen aan braamvrijheid, zuiverheid en oppervlakafwerking van onderdelen steeds hoger worden. Parallel daaraan worden onderdelenfabrikanten door ontwrichtende ontwikkelingen gedwongen om voet aan de grond te krijgen in nieuwe marktsegmenten. Dat kan echter alleen slagen door de verdere ontwikkeling en aanpassing van bestaande vaardigheden en processen. Het ontbramen, het afronden van randen, het reinigen en de productie van precisieoppervlakken spelen daarbij definitief een doorslaggevende rol. Om zich voor de toekomst concurrerend te positioneren, zijn talloze bedrijven op zoek naar de juiste partners en oplossingen.

De DeburringEXPO van de particuliere beursorganisator fairXperts GmbH & Co KG bestrijkt branche- en materiaaloverkoepelend het gehele spectrum aan technologieën, processen, gereedschappen en dienstverlening voor ontbramen, reinigen en oppervlakafwerking.

Het bijprogramma van de DeburringEXPO van dit jaar is aangepast aan de stijgende eisen aan kwaliteit, reproduceerbaarheid en efficiëntie in de productie, en aan de veranderde productietechnologieën. Zo toont het themapark “Automatisiertes Entgraten” (geautomatiseerd ontbramen) hoe het polijsten, slijpen en ontbramen van onderdelen met robots kan worden geautomatiseerd. De automatisering is daarbij tegelijkertijd een oplossing om aan het gebrek aan gespecialiseerd personeel tegemoet te komen. Voor of na het ontbramen: een op de eisen afgestemde technische zuiverheid is een essentiële voorwaarde voor de kwaliteit van navolgende bewerkingsprocessen en dus voor hoogwaardige onderdelen. Dienovereenkomstige processen en procedures worden in het themapaviljoen “Reinigen nach dem Entgraten” (reinigen na het ontbramen) gedemonstreerd. Specificaties bij het ontbramen, het afronden van randen en oppervlakafwerking worden steeds concreter gedefinieerd, bijvoorbeeld afrondingen op micrometergebied of duidelijk aangegeven ruwheidswaarden. Om mogelijke gebreken uit te sluiten is een in de processen geïntegreerde of aansluitende kwaliteitscontrole vereist. Een overzicht over de verschillende meetprocessen alsook hun sterke punten en grenzen geeft het themapaviljoen “Qualitätssicherung im Entgratprozess” (kwaliteitsborging in het ontbraamproces).

Kennisoverdracht als meerwaarde

Een vaste aanvulling van het expositieprogramma is het geïntegreerde driedaagse vakforum van de DeburringEXPO. In het middelpunt van de simultaan (Duits <> Engels) vertaalde lezingen staan oplossingen voor concrete toepassingen, evenals actuele ontwikkelingen en trends, en toekomststrategieën.

Meer informatie, het complete expositieprogramma en de voorlopige exposantenlijst op https://www.deburring-expo.de/en/home/

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).