Esther Bosgoed is 16 jaar, maar is stellig in haar ambitie. ‘Ik wil de beste lasser van de wereld worden.’ Dat dit geen loze woorden zijn, blijkt ook uit haar prestaties in het praktijkonderwijs waar ze het lasdiploma MAG 1 en 2 behaalde. ‘Dat komt bijna nooit voor’, vertelt Wim van de Merwe, lascoördinator bij WorldSkills Netherlands.

‘Ik werd op een avond gebeld door een meisje die beweerde dat ze de beste lasser van Nederland wil worden. Haar verhaal is uniek. Dit heb ik nog nooit eerder gehoord.’ Aan het woord is Wim van de Merwe, die namens WorldSkills Netherlands de jaarlijkse NK-laskampioenschappen organiseert en ook de begeleiding van de lassers verzorgt bij de EuroSkills en WorldSkills.

Volgens van de Merwe kan de uiterst getalenteerde 16-jarige uit Empe, een dorpje bij Apeldoorn, als voorbeeld dienen voor de sector en het onderwijs. Daarbij wijst hij naar de recente resultaten van lasser Bart Willems, die twee keer Nederlands kampioen werd en ook deelnam aan de WorldSkills in Amerika vorig jaar en in september a.s. deelneemt aan de EuroSkills in Polen. ‘Het verhaal van Willems werkt erg inspirerend voor andere jonge lassers’, aldus van de Merwe.

Of het aan het succes van Willems te wijten is of niet, maar de aanmeldingen voor het Nederlands kampioenschap lassen liggen dit jaar een stuk hoger dan in voorgaande jaren. Dit was voor de organisatie aanleiding om ook het aantal kandidaten in de finale op te krikken van acht naar zestien, 8 MAG/BMBE en 8 TIG lassers. Er komt nog bij dat de finale van het MBO volgend jaar gecombineerd wordt met de VMBO-finale die door het NIL georganiseerd gaat worden.

Meer deelnemers NK

Onder de MBO-lassers op het NK mogelijk ook Esther Bosgoed, al moet ze zich wel eerst bewijzen tijdens de kwalificatieronden in Emmen in januari. Van de Merwe is ervan overtuigd dat de Gelderse zich door de kwalificaties heen zal slaan en wijst op haar doorzettingsvermogen. ‘Het komt eigenlijk niet voor dat scholieren op het praktijkonderwijs al een lasdiploma MAG 2 behalen. Maar Esther heeft op eigen kracht het lasdiploma MAG 1 en 2 gehaald. Ook het theoretische gedeelte heeft zij zelf opgepakt. Dit is uniek.’

‘Ik wist vier jaar geleden dat ik lasser wilde worden en las nu sinds een jaar’, vertelt Esther die ook veel kennis opdeed bij Constructiebedrijf Rexwinkel in Zutphen. ‘Ik vind het leuk om iets moois te creëren en mensen zo blij te maken.’ Haar ambitie is om de beste vrouwelijke lasser van Nederland – ‘eigenlijk van de wereld, maar dat is dan voor later’ – te worden, wordt ook nog door iets anders gevoed. ‘In de laswereld leven veel vooroordelen. Vrouwen zouden niet kunnen lassen. Het tegendeel is waar en ik wil dat bewijzen en zo ook een voorbeeld zijn voor andere meisjes.’

Dat vrouwen en techniek nog steeds geen logische combinatie zijn, blijkt uit de samenstelling van haar techniekklas op de praktijkschool in Zutphen. ‘We hebben acht leerlingen in de klas, vijf daarvan lassen. Een van deze vijf is een meisje en dat ben ik’, vertelt Esther.

Bouwbedrijf opgestart

Zij heeft haar strijdlust niet van een vreemde. Ook haar moeder Deborah is actief in de techniek. Zij startte jaren geleden een bouwbedrijf en werkt regelmatig mee als timmerman. ‘Het is niet eenvoudig om als vrouw je weg te vinden in de bouw en techniek. Het is een behoorlijke conservatieve sector, waar weinig vrouwen actief zijn en vooroordelen gelden’, vertelt Deborah.

Esther is ervan overtuigd dat zij net als haar moeder haar weg zal vinden. Dat zij niet de weg van de minste weerstand kiest blijkt ook uit haar schoolkeuze. In september start Esther aan de Anton Tijdink Techniekopleiding in Terborg, op anderhalf uur ov-reizen van haar huis. Dit terwijl er ook opties waren dichterbij huis. ‘Ik had het gevoel dat ik in deze school mijn ambities beter kon nastreven. Ze zijn meer betrokken bij het bedrijfsleven en ook het machinepark is van een betere kwaliteit.’

Op haar nieuwe school wil Esther haar diploma’s TIG lassen behalen. ‘Ook wil ik andere processen onder de knie krijgen. Ik wil eerst zo breed mogelijk gaan om zo uit te zoeken wat ik het leukste vind. Daarna wil ik mij daarop specialiseren’, aldus de 16-jarige Gelderlandse die nu eerst vakantie gaat vieren. ‘Vandaag heb ik gehoord dat ik mijn diploma praktijkonderwijs heb gehaald. Ik ben nu vooral eerst heel blij.’ Esther behaalde haar diploma in het praktijkonderwijs na vier jaar, een jaar eerder dan normaal.

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).