FME-voorzitter Theo Henrar heeft deze week vanaf de Hannover Messe de FME Industrieagenda digitaal overhandigd aan Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat. In deze agenda verwoordt de ondernemersorganisatie voor de technologische maakindustrie hoe het van Nederland een weerbare, competitieve en internationaal verbonden industrie denk te kunnen maken.

De weg

‘Om maatschappelijke problemen, zoals de stikstofcrisis, het tekort aan personeel in de zorg en klimaatverandering, structureel aan te pakken, is een breed gedragen meerjarig industriebeleid nodig’, pleit FME. Technologische innovaties dragen immers bij aan het oplossen van deze mondiale problemen meent de belangenvertegenwoordiging. Een weerbare industrie verkleint de kwetsbaarheden die met economische afhankelijkheden gepaard gaan. Hierom is volgens FME een gedegen industriepolitiek nodig, zowel op Nederlandse als Europese schaal.

‘Meer geld naar innovatie’

Om hieraan een bijdrage te leveren, heeft het de Industrieagenda 2022-2024 opgesteld. Hierin staat onder andere opgelijst hoe digitalisring en innovatie brede doorgang moet krijgen in de industrie. De organisatie pleit er bijvoorbeeld voor om 3 procent van het BBP aan innovatie te besteden. Ook investeringen in circulaire economie en het belang van big data komen aan bod in het 36 pagina tellend document.

Theo Henrar: ‘Onze ambitie is helder: Nederland moet koploper worden in de digitalisering en verduurzaming van de industrie. Dit is ook nodig om in de toekomst mondiaal concurrerend te zijn en om onze Europese strategische autonomie te versterken, waardoor onze waardeketens minder kwetsbaar worden. Als we nu niet investeren in technologische industrie van morgen en overmorgen, dan dreigen we op onoverbrugbare achterstanden te komen ten opzichte van onze concurrenten.’

Hannover Messe

De Nederlandse technologische industrie presenteerde haar innovaties aan de belangrijkste Nederlandse handelspartner Duitsland en aan de rest van de wereld tijdens de Hannover Messe. Het zijn die innovaties waarmee ons land een bijdrage kunnen leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering. Het thema van de Nederlandse inzending dit jaar is: Integrating Industries for a Smart Sustainable Future.

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).