Recent is het Skillslab Smart Welding officieel gelanceerd. In deze samenwerking werken bedrijven en onderwijs samen aan de ontwikkeling van het onderwijs rondom de nieuwste technologie in de lasindustrie. Mbo Rijnland is het eerste ROC dat start met het Smart Welding Factory Skillslab voor Zuid-Holland in samenwerking met het LAC.
Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mbo Rijnland, heeft woensdag het Smart Industry Skillslab schildje ontvangen uit handen van Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie. Hiermee werd het Skillslab Smart Welding officieel gelanceerd. Mbo Rijnland is namelijk het eerste ROC dat start met het Smart Welding Factory Skillslab voor Zuid-Holland in samenwerking met het LAC. De samenwerking zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen, metaalbranche en bedrijven de handen ineenslaan om vakinhoudelijk in te spelen op de technologische ontwikkelingen en de specifieke behoefte van de metaalsector in de regio Midden-Holland.

Initiator
Vanuit SMITZH, het innovatieprogramma van de provincie Zuid-Holland, is de Koninklijke Metaalunie samen met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology de initiator geweest voor het bijeenbrengen van de betrokken partners: Kasteel Metaal, Hieselaar Nederland, Stichting LAC, Masterplan Techniek Zuid Holland, Schoonhovens College en mboRijnland. Het LAC is de partij die het lesmateriaal heeft ontwikkeld en de partijen heeft begeleid bij de totstandkoming van het Skillslab Smart Welding. De samenwerkende partijen dragen gezamenlijk zorg voor de opleiding van lasrobotprogrammeurs op mbo-niveau.
“Docenten van mboRijnland en medewerkers van Kasteel Metaal en Hieselaar Nederland hebben de afgelopen periode de cursus lasrobotprogrammeur gevolgd. De cursus is afgerond en docenten en medewerkers zijn nu gekwalificeerd om zelf trainingen te verzorgen voor medewerkers van bedrijven en leerlingen uit het reguliere onderwijs”, klinkt het bij Metaalunie.

Productiviteitsverbetering
Kleiboer verklaart: “Deze ontwikkeling past goed in de ontwikkeling in de maakindustrie. Om mee te kunnen in de concurrentieslag in de wereldwijd georiënteerde maakindustrie moet er aandacht zijn voor productiviteitsverbetering in bedrijven. Dit kan op vele manieren en robotisering en automatisering is er daar een van. Het is ook onontkoombaar, want de arbeidsmarkt is krap en zal dat voor goede technische vakmensen ook blijven. Dus moeten we in de maakindustrie slimmer produceren. Dat gaat niet ten koste van werkgelegenheid, maar is een voorwaarde om werkgelegenheid te behouden in de Nederlandse maakindustrie.”

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).