In de eerste maanden van zijn voorzitterschap van Nederlands grootste ondernemersorganisatie voor de mkb-maakindustrie, Koninklijke Metaalunie, heeft Mark Helder veel mkb-maakbedrijven bezocht. In alle tien de districten laat hij zijn gezicht zien en spart hij met de ondernemers.

Auteur: Rolf Elling

Over zijn rol als voorzitter is hij duidelijk. ‘Je bent het boegbeeld van Metaalunie met haar ruim 15 duizend leden en je moet je daar volledig voor inzetten. En dat is nodig, zeker in de komende jaren. Vanaf de buitenkant lijkt de organisatie wellicht ietwat ouderwets, maar als je er eenmaal in verdiept en met de medewerkers spreekt, blijkt het een dynamische club die echt veel voor de leden kan betekenen.’ Daarnaast noemt hij de functie uitdagend, interessant en divers. ‘Er spelen verschrikkelijk veel thema’s. Verder kom je in een positie waarbij je te maken krijgt met een veel bredere context binnen de maakindustrie. Zowel met andere organisaties als politiek Den Haag. En ook om een steentje te mogen en kunnen bijdragen aan de toekomst van metaal Nederland, is een extra stimulatie.

Meest prangend

Er spelen dus vele thema’s in de mkb-maakindustrie. ‘We hebben er een aantal uitgehaald die in onze ogen het meest prangend zijn om mee aan de slag te gaan. We gaan in ieder geval, samen met de leden, de focus leggen op mens, innovatie waaronder sociale innovatie, technologische innovatie en procesinnovatie en duurzaamheid.

Van klein tot groot

‘Begin ik toch even met innovatie. Dit moeten we bereikbaar en toepasbaar maken voor het mkb, van klein tot groot. Kijk, we hebben binnen Metaalunie veel bedrijven die klein in omvang zijn. Als ze slagen moeten gaan maken op het vlak van automatisering betekent dit voor hen vaak een forse investering. Dat moeten ze ook niet zo maar even doen. Er moet een goed plan achter zitten. Je kunt niet zo maar even een robot kopen en inzetten in je productieproces. Er komt wel meer bij kijken. Het programmeren, het vervolg in het productieproces. Ondersteuning op dit gebied bieden we onze leden ook aan, via Teqnow bijvoorbeeld. Hier kunnen de ondernemers informatie en ondersteuning verkrijgen hoe dit aan te pakken. Deze technologische innovatie is wel erg belangrijk om te doen, ook zeker voor de kleinere bedrijven. Mijn advies is om klein en simpel te beginnen en langzaam uit te bouwen. Je maakt dan op een vrij eenvoudige manier van een 8-uurs bedrijf een 24-uurs bedrijf. Maar dat het moet, ook zeker voor deze bedrijven, staat vast.’

Personeel

Waar de mkb-maakbedrijven op dit moment nu het meeste mee zijn geholpen, ligt toch op het personele vlak. Met de enorme tekorten op de arbeidsmarkt – het speelt zeker niet alleen in onze sector – moet je daarvoor een degelijk plan opzetten. Dat hebben we gedaan met het Aanvalsplan Techniek. Een tienjarig  plan, waar veel acties uit gaan voortkomen. Hierbij treden we buiten de gebruikelijke paden en moeten daarmee succesvol worden. Want 60 duizend vacatures in alleen al de technische sectoren is niet mis. Binnen sociale innovatie, het goed werkgeverschap zeg maar, is het  essentieel om goede kaders te creëren voor de medewerkers. Bij veel bedrijven is er geen afdeling HR, dus willen wij ze hierbij ondersteuning bieden. Niet alleen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, maar ook op het vlak van scholing. Het aantrekken en behouden van vakmensen is een must, zeker ook voor het behouden van de concurrentiepositie van Nederland.’

Keuzes maken

We hebben als Nederland een goede uitgangpositie. Maar die moeten we wel borgen en behouden. Dat gaat niet zo maar. Ook in andere Europese landen zijn ze actief op de diverse gebieden binnen de productiewereld. Dus we moeten onze koppositie zien vast te houden.’

Helder staaft dit met een praktijkvoorbeeld. ‘Als we in de mkb-maakindustrie in een crisis belanden, moeten ondernemers keuzes maken die ze in de meeste gevallen niet leuk vinden. Achteraf zie je dan vaak dat dit goed is geweest voor het bedrijf. Ze merkten dat er bepaalde processen in de productie niet echt goed liepen en hebben deze, uit noodzaak, aangepast. Hierdoor weten ze hoe ze hierop in de toekomst moeten inspelen en adequaat kunnen reageren. Ergo, de mkb-maakindustrie komt er dus vaak beter uit.’

Politiek

Helder zal zich ook zeker als lobbyist voor de Metaalunieleden gaan inzetten. ‘Ja je krijgt te maken met vele organisaties waaronder MKB-Nederland – waar de voorzitter van Metaalunie vicevoorzitter van is – binnen het speelveld en uiteraard ook binnen de politiek. Daar ga ik zeker mijn weg wel in vinden. Gezien de versplintering in het politieke speelveld, wordt dit wel een behoorlijke klus. Zo denk ik dat de regelgeving echt op de schop moet. Er zijn te veel regels en het kan eenvoudiger. Bovendien is er onderling veel wantrouwen. En juist dit moeten we zien om te turnen naar vertrouwen. Dat zou het allemaal veel eenvoudiger maken.’

Zichtbaarheid

Bij de rondgang bij de bedrijven is één aspect dat Helder tot nu toe is opgevallen. De zichtbaarheid. Veel ondernemers vinden dat hun bedrijf en de sector niet zichtbaar is. Ze zijn vaak gevestigd op bedrijventerreinen en dan ook nog een beetje achteraf. En dit zien ze graag veranderen. Vaak is de lokale bekendheid er wel, maar daar houdt het dan ook mee op. Nou, een actiepunt dus.’

Dat brengt hem ook op de diversiteit binnen het ledenbestand van Metaalunie. ‘Deze diversiteit is enorm. Dit betekent direct ook dat de behoefte niet bij elke ondernemer gelijk is. Ook hier moeten we aandacht voor hebben. Wat voor de een essentieel is om te gaan opzetten, speelt voor een andere ondernemer totaal niet. Toch proberen we voor elke ondernemer iets te betekenen.’

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).