De belangstelling voor kennis over lasnormen blijft onverminderd groot. Dit blijkt uit de positieve reacties op artikelen over lasnormen in het vakblad Lastechniek, de grote deelname aan de CONNEQT-webinairs en de sessie “Normen” tijdens de Lassymposia. Om deze reden organiseert het NIL de komende maanden weer bijeenkomsten over lasregelgeving. Het komende voorjaar komt de lasmethodebeproeving, het visuele inspecteren van lasverbindingen, de lasnormen uit de EN 1090-2 en de lasnaadaanduidingen aanbod. Voor meer informatie over de inhoud, data, locaties en kosten zijn te vinden via de agenda van NIL-CONNEQT.

https://conneqt.nil.nl/nl/evenementen

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).