Op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober 2022 houden het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) het lassymposium in de Evenementenhal Gorinchem, Nederland.

De accenten liggen op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, materialen, onderzoek, arbeidsomstandigheden, kwaliteit, economie, opleiding en regelgeving.

Het symposium start met een voordracht van Isabel Van de Weyenberg van Flanders Make over lijmen en lossen: circulair assembleren voor de automobielsector, de machinebouw en de bouw.

Vervolgens vertelt Marcel van Wonderen van KLM E&M over coatings in de Aircraft MRO business, waarna Vincent van der Mee van European Welding Association (EWA) het eerste las-onderwerp te berde brengt, namelijk het document Welding Exposure Scenarios, dat richtlijnen en aanbevelingen biedt voor blootstellingsscenario’s, risicobeheersmaatregelen en om operationele omstandigheden te identificeren waaronder metalen, legeringen en metalen voorwerpen en mengsels veilig kunnen worden gelast met betrekking tot blootstelling aan lasrook en gassen.

De dagen zijn onderverdeeld in blokken over:

  • Processen, ontwikkelingen en uitvoeringen
  • Schade en corrosie aan las- en soldeerverbindingen
  • Normen en regelgeving
  • Niet destructief onderzoek

Het geheel sluit af met een docentenmiddag.

Bekijk hier het hele programma.

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).