De provincie Groningen verleent de Stichting Groninger Maritime Board (GMB) 250.000 euro subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek ‘Shared Facility voor de Noord-Nederlandse scheepsbouwindustrie’. In dit project wordt onderzocht hoe robotisering kan worden toegepast in de noordelijke scheepsbouw, om de productiviteit van de gehele keten te verbeteren.

De toekomst van de noordelijke scheepsbouw staat onder druk en orders gaan verloren vanwege te hoge kosten. Samenwerken is essentieel voor het behoud van de maritieme sector en werkgelegenheid in Noord-Nederland, aldus dee stichting.

De uitkomst van het project moet de doorslag geven voor de bouw van de robotiseringsfaciliteit. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “De daadwerkelijke bouw van de robotiseringsfaciliteit gaat een impuls zijn voor de hele noordelijke maritieme industrie. Het levert veel werkgelegenheid op en het biedt kansen om de CO2-uitstoot van de scheepvaart te verminderen.”

Geautomatiseerde processen

Het project ‘Shared Facility’ bestaat uit verschillende toepassingen: van geautomatiseerde montage van staalplaten en profielen, tot het aan elkaar lassen van micropanelen in een centrale robotlijn, de ‘Shared Facility’. Met geautomatiseerde processen wordt de kwaliteit verhoogd en de doorlooptijd verkort, waardoor er jaarlijks per werf meer schepen gebouwd kunnen worden. Dit vergroot de werkgelegenheid in de scheepsbouw en bij de toeleveranciers.

FME-directeur Geert Huizinga: “Met het ‘Smart Industry’ programma zetten we stevig in op slimme productielijnen door middel van digitalisering en robotisering in de keten. Met een shared facility in de scheepsbouwsector kunnen we dit verder vormgeven en onze concurrentiepositie versterken.”

Innovatie en duurzame bouw

“Vijftig jaar nadat Groningse en Friese Conoship-werven gezamenlijk startten met computergestuurd staal snijden, zijn er nu kansen voor het gezamenlijk produceren van micropanelen in een centrale gerobotiseerde ‘Shared Facility’ voor de scheepscasco’s op de afzonderlijke werven. Daarmee kan ook de efficiënte bouw van duurzame schepen sneller mogelijk gemaakt worden. “In samenhang met een efficiëntere productieketen en de lokale ontwikkeling van CO2-reductietechnologie is een grote vervangingsvraag te voorzien naar innovatieve fossielvrije- en emissiearme schepen, die in Noord-Nederland gebouwd kunnen worden in plaats van in China”, zegt Guus van der Bles, directeur development Conoship International.

Samenwerking maritieme sector

Het project is geïnitieerd door de Groninger Maritime Board en wordt uitgevoerd door de Stichting GMB, Conoship International, FME en Marstrat, in samenwerking met werven en toeleveranciers uit de Noordelijke maritieme sector.

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).