Techpijler, een landelijk platform opgericht door ervaren technici Bert en Jelle Karper, is officieel gelanceerd voor technici en bedrijven in de Nederlandse industrie. Deze online hub creëert een plek voor technici om elkaar te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Ook biedt dit platform aan bedrijven de oplossing om technisch personeel te werven en om samenwerking, innovatie en kennisdeling in de branche te bevorderen.

Techpijler is ontstaan uit de erkenning van zes kernbehoeften binnen de Nederlandse industrie, elk vertegenwoordigd door een pijler op het online platform. Deze zes pijlers zijn: Techhulp (forum), Storingen (hulp op afstand bij stilstand), Vraag en aanbod (marktplaats), E-learning (online trainingen), Bedrijf en zzp (vraag en aanbod van werk) en Stap in de techniek (niet-technici enthousiasmeren voor een baan in de techniek).

‘Onze missie is om de mensen in de techniek bij elkaar te brengen door ze te motiveren om samen te werken’, zegt Jelle Karper, mede-eigenaar van Techpijler.

Online samenwerking staat centraal

Techpijler maakt het voor monteurs mogelijk om online een storing te plaatsen en direct hulp te krijgen van aanwezige storingstechnici om de productiestilstand drastisch te verminderen. Ook kunnen de leden kennis delen via het forum en vanachter hun computer kennis opdoen met korte, praktische trainingen in meer dan 35 talen.

Bedrijven kunnen enthousiaste, opdrachtzoekende zzp’ers aantrekken en op een leuke en praktische manier zij-instromers en jongeren enthousiasmeren voor een baan in de techniek door het plaatsen van een event, zoals een open dag. Daar komt bij dat dit platform een marktplaats bevat voor het (uit)lenen en (ver)kopen van machines en onderdelen.

Abonnementsvormen

Op Techpijler geeft een gratis account volledige toegang tot twee pijlers: Techhulp forum & Stap in de techniek. Hierbij is er gedeeltelijke toegang tot de pijler Vraag en aanbod. De drie betaalde abonnementsvormen (Start, Zzp of Bedrijf) geven toegang tot de extra pijlers en voordelen die bij de specifieke abonnementen horen. De abonnementen en prijzen zijn in te zien op de tarievenpagina van Techpijler.

Het platform biedt daarnaast een proefperiode van zeven dagen voor iedereen die voor het eerst een betaalde abonnementsvorm kiest.

Behoefte vanuit de industrie

Vader en zoon, Bert en Jelle Karper, werken al meer dan dertig jaar in de industrie als monteurs, engineers en technisch trainers. Zij kregen in deze periode te maken met verschillende uitdagingen die soms moeilijker op te lossen waren dan nodig vanwege een gebrek aan samenwerking, kennisdeling of een tekort aan technisch personeel. Ze wisten dat het anders moest.

Na een onafhankelijk marktonderzoek en gesprekken met bedrijven in de Nederlandse industrie – waaruit bleek dat er een grote behoefte was aan een landelijk techniekplatform – creëerden Bert en Jelle zelf de oplossing.

‘Omdat er nog niets vergelijkbaars bestond, konden mannen, vrouwen, werkgevers en zzp’ers werkzaam in de industrie elkaar lastig vinden en ondersteunen. Techpijler dicht deze kloof’, zegt Bert Karper, mede-eigenaar van Techpijler.

Platform voor de toekomst

Techpijler is gebouwd voor monteurs, door monteurs. Het platform wil kennis delen zonder deze weg te geven en speelt in op de transformaties binnen de Nederlandse industrie door de lancering van een online hub die niet alleen dient als een online samenwerkingsplek, maar ook als een centrum voor groei, ontwikkeling en innovatie. Van monteurs en engineers tot storingstechnici, Techpijler verenigt de krachten van nieuwe en ervaren technici om een sterkere, meer verbonden tech community voor de toekomst te bouwen, aldus de heren Karper.

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).