Bij het robotiseren van een lasproces kunnen niet alleen de werkzaamheden door een robot overgenomen worden. In veel gevallen valt nog meer voordeel te behalen doordat bijvoorbeeld een robot hogere bewegingssnelheden (neersmeltsnelheden) aan kan dan een handlasser. Doordat de robot hogere neersmeltsnelheden aan kan, kunnen MIG/MAG-varianten worden toegepast die handmatig niet toepasbaar zijn. Tijdens een door Teqnow georganiseerde bijeenkomst op 16 februari a.s. worden de deze nieuwe MIG/MAG-varianten, met al hun voor- en nadelen in kaart gebracht.

MIG/MAG lassen bestaat al sinds het midden van de 20e eeuw en is de meest gebruikte lastechniek. Op veel plaatsen wordt nog steeds op dezelfde manier MIG/MAG gelast zoals handlassers dit in hun opleiding hebben geleerd. Inmiddels hebben vergaande technische ontwikkelingen ertoe geleid, dat er sinds ongeveer 2000 allerlei varianten van MIG/MAG lassen zijn ontwikkeld. Deze maken het mogelijk om dezelfde lassen in veel minder tijd, met minder warmte-inbreng en spatvrij te realiseren. Veel van deze nieuwe technieken kunnen echter, vanwege onder andere de hoge neersmeltsnelheden, alleen geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Praktisch

Naast inzicht in deze nieuwe MIG/MAG-varianten worden 16 februari ook enkele praktische cases behandeld, waarbij het huidige lasproces met een of meerdere van deze nieuwe varianten zal worden vergeleken. Hierdoor krijgen de deelnemers aan de bijeenkomst het gevoel van welke MIG/MAG-variant wanneer effectief kan zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op 16 februari 2023 van 13.00 uur tot 18.30 uur, bij Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein. Meer weten of direct aanmelden: Toepassen van de meest efficiënte en effectieve MIG/MAG variant bij gerobotiseerd lassen.

Teqnow is het platform van Koninklijke Metaalunie dat de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële mkb vergroot en stimuleert.

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).