Woensdag 6 september heeft het bestuur besloten om Stichting LAC op te heffen. Hieraan liggen een aantal redenen ten grondslag.

Het bestuur heeft vastgesteld dat, als gevolg van de huidige arbeidsmarktomstandigheden, de vooruitzichten op continuïteit onder het gewenste niveau zijn gekomen. Eveneens werd duidelijk dat er geen zicht is op een spoedige invulling van ontstane vacatures.

Het bestuur heeft daarom gemeend dit besluit tot opheffing op het juiste moment te nemen zodat de opgebouwde waarde en kennis zo goed mogelijk kan worden overgedragen aan partijen die in staat zijn de nodige vervolgstappen te nemen tot verdere ontwikkeling. Dit proces zal de rest van dit jaar zijn beslag gaan krijgen. De beoogde beëindigingsdatum van LAC is 31 december 2023.

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).