Tijdens De Nederlandse Metaal Dagen, van 19 tot en met 21 april, toont Laskar Puntlastechniek met hun nieuwe puntlasbesturingssysteem DSPS een wereldprimeur. Met het digital spotwelding production system (DSPS) wordt de medewerker stap voor stap geholpen een goed product te maken.

Laskar Puntlastechniek levert al ruim twintig jaar innovatieve oplossingen voor weerstandlasverbindingen. Rewigo is het premium merk van Laskar Puntlastechniek. Machines onder deze merknaam zijn in eigen beheer ontwikkeld om optimaal aan te sluiten op de klantwensen.

Tijdens het opstarten van de Rewigo puntlasmachine moet er worden ingelogd met een NFC-tag. Per gebruiker is aan te geven welke rechten de gebruiker heeft. De lasprogramma’s en de machine instellingen kunnen zowel op de puntlasmachine als op afstand worden geprogrammeerd, vastgelegd en uitgelezen. Er is een webapplicatie ontwikkeld waardoor dit kan op smartphone, tablet en computer. De ingebouwde telfunctie garandeert dat er geen lascyclus wordt overgeslagen.

Inverter technologie

Inverter technologie met een dynamische werkmodus zorgt voor eenconstante puntlasverbinding. De inverter past automatisch de lasparameters aan, binnen de gestelde bandbreedte, om de beste kwaliteit van de lasverbinding te garanderen. Door te kiezen voor componenten van de hoogste kwaliteit kan er extreem kort gelast worden. Dit komt een stabiel puntlasproces ten goede en ook de nabewerking kan worden geminimaliseerd doordat er zeer korte warmte inbreng is.

Wereldprimeur

Als uitbreiding op de nieuwe puntlasbesturing presenteert Laskar Puntlastechniek het productie beheersysteem DSPS. DSPS staat voor digital spotwelding production system. Met dit systeem wordt de bediener heel eenvoudig, stap voor stap geholpen om een goed product te maken. Door het scannen of invoeren van een productienummer wordt het juiste recept automatisch opgestart. Hierin geeft DSPS aan met welke gereedschappen gewerkt moet worden. Vervolgens komt de tekening in beeld en kan de bediener zien op welke positie er gelast moet worden. De puntlasmachine weet met welk lasprogramma op welke positie gelast moet worden. Ook wordt de verbinding automatisch gecontroleerd. In DSPS ziet de gebruiker direct of de verbinding voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Vakblad Lastechniek

Al ruim 90 jaar is Lastechniek het enige vakblad in Nederland dat zich uitsluitend richt op lassen en andere verbindingstechnieken. Lastechniek is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het vakblad biedt actuele, relevante technisch en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, DO, NDO, inspecties, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte human interest verhalen, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden.

  • 10x per jaar het vakblad met o.a. actuele technische en toepassingsgerichte informatie.
  • In opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en in samenwerking met het Belgische Instituut voor Lastechniek (BIL).